Mazury na tle Zielonych Płuc Polski

Mazury noclegi to nazwa określająca region leżący północno-wschodniej Polski określany tak ze względów historyczno-etnograficznych. Administracyjnie Mazury wchodzą w skład województwa warmińsko-mazurskiego, geograficznie zaś są częścią Pojezierza Mazurskiego oraz Pojezierza Iławskiego.

Mazury wchodzą w skład Zielonych Płuc Polski (j. ang. – Green Lungs of Poland, j. niem. – Die Grüne Lungen Polens) – zwartego obszaru porośniętego bujnymi lasami, z dużą liczbą rzek i jezior. Tereny te – ze względu na swoje unikalne walory (bardzo niski stopień urbanizacji, uprzemysłowienia, wiele dziewiczych miejsc) nie tylko w skali Polski, ale i całego Kontynentu – nazywane są również Zielonymi Płucami Europy.

Promując noclegi Mazury nie będziemy zapominać również o promocji całego regionu Zielonych Płuc Polski. Zdarza się, iż turyści zagraniczni przyjeżdający do Malborka lub zwiedzający Kanał Elbląski mówią, że odwiedzają Mazury; podobnie wygląda sprawa jeśli chodzi o Olsztyn nierzadko określany jako stolica Mazur, podczas gdy w sensie geograficznym leży na Warmii. Bywa i tak, że ludzie z dalekich krajów zwiedzający Białowieżę są przekonani, że są na Mazurach. Nie będziemy utwierdzać ich w błędzie. Stwierdziliśmy, że potrzebna jest kompleksowa promocja całej północno-wschodniej Polski, aczkolwiek z podkreśleniem różnic w sensie geograficznym, kulturowym, czy też historycznym.

Jedno jest pewne: Mazury pokoje gościnne to przede wszystkim obszar położony na terenie Zielonych Płuc Polski, który jest znany z nieskażonej, czystej przyrody. Wiele miejsc do dziś urzeka swoją dzikością i malowniczością.

2. Mazury właściwe – położenie, obszar i główne ośrodki miejskie

Mazury domki sensu stricto jako kraina etnograficzno-geograficzno-historyczna to tereny leżące pomiędzy Żuławami i Warmią na zachodzie, Suwalszczyzną na wschodzie, Mazowszem na południu i granicą państwa z obwodem kaliningradzkim na północy. Mieszkańcy Mazur, w odróżnieniu od sąsiedniej Warmii, byli w większości protestantami. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż katolicka Warmia do 1772 r. wchodziła w skład Polski, podczas gdy Mazury przez wiele lat były pod panowaniem zakonu krzyżackiego, a następnie Prus i Rzeszy Niemieckiej. Na terenie Mazur znajdują się dwie krainy geograficzne: Pojezierze Mazurskie i Pojezierze Iławskie. Mazury pensjonaty

Pojezierze Mazurskie obejmuje tereny leżące pomiędzy Niziną Staropruską (Górowo Iławeckie, Orneta) i Pojezierzem Iławskim (Iława, Ostróda) na zachodzie, Pojezierzem Litewskim (Augustów, Suwałki) na wschodzie i Niziną Północnomazowiecką (Mława, Płońsk, Ciechanów) na południu.