Mazury na tle Zielonych Płuc Polski

Mazury noclegi to nazwa określająca region leżący północno-wschodniej Polski określany tak ze względów historyczno-etnograficznych. Administracyjnie Mazury wchodzą w skład województwa warmińsko-mazurskiego, geograficznie zaś są częścią Pojezierza Mazurskiego oraz Pojezierza Iławskiego. Mazury wchodzą w skład Zielonych Płuc Polski (j. ang. – Green Lungs of Poland, j. niem. – Die Grüne Lungen Polens) – zwartego obszaru porośniętego …