Puck

Historia Ziemi Puckiej sięga pradziejów, ale niezwykłe okoliczności dotyczą podwodnego stanowiska archeologicznego. W zakolu Zatoki Puckiej na ponad 12 ha znajdują się relikty wczesnosłowiańskiego portu z VII-XIV w. z umocnieniami nabrzeży, pozostałościami pomostów, wrakami łodzi klepkowych, drążonym czółnem i licznymi fragmentami ceramiki. Puck noclegi Jest to najrozleglejsze i najlepiej zachowane znalezisko potwierdzające tradycje portowe i umiejętności …