Śląsk

Śląsk jest jednym z najważniejszych regionów przemysłowych w Polsce, ale stanowi również region bogaty etnograficznie i kulturowo. Śląsk jest wyjątkowym regionem z ciekawą gwarą uznaną jako dialekt języka polskiego, jednak niemało osób skłania się do uznania go za osobny język, tak jak stało się to w przypadku języka kaszubskiego. Ponadto Śląsk dzieli się według województw …