Historia Zwierzyńca

Zwierzyniec noclegi powstał w 1593 r. na terenie tzw. włości Szczebrzeskiej, włączonej do ordynacji zamojskiej przez jej założyciela kanclerza Jana Zamoyskiego. Utworzono tu wówczas drugi w Polsce zwierzyniec myśliwski, ogrodzony 30 kilometrowym parkanem oraz wybudowano okazały dwór modrzewiowy. Dało to początek i nazwę miejscowości. noclegi Zwierzyniec W wieku XVII Zamoyscy podejmowali też znakomitych królewskich gości: …